INGYENES TÁJÉKOZTATÁS: 06-20/210-310-1 (visszahívjuk)  |  INFORMARE GRATUITA: 0742-298.196 (vă resunăm)|office@balesetikarterites.info

Kérdések és válaszok közúti balesetekkel és a kártérítésekkel kapcsolatban

Hasznos válaszok baleseti kártérítéssel kapcsolatban

Diszkóbalesetben is érvényesíthető?

Kevesen gondolnák, de egy tipikus “diszkóbalesetben” is minden a balesetben  megsérült utas kártérítési igényt érvényesíthet a biztosítónál. Ugyanígy, ha a család utazik, a megsérült, rosszabb esetben családtagot ért halálos baleset után a többi családtag – nyilván az okozót kivéve – érvényesíthet jelentős kárigényt. Ez esetben a saját kötelező biztosító fizet. Az okozó azonban nem érvényesíthet sem saját maga, sem a családtagja után kártérítési igényt.

Mi az a súlyos sérülés?

A kártérítés során a büntetőjogi szempontból súlyosnak minősülő (és emiatt büntetőeljárást eredményező) sérülések jelentősek. Ez legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy amennyiben testünk 300 csontjának akár a legkisebbike is megreped, már büntetőjogi szempontból súlyos sérülésről beszélünk.

Ki fizeti a kártérítést?

 

13. § (1)55 Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig (kb. 378.200.000,- Ft-ig), személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig (kb. 1.881.700.000,- Ft-ig) köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat.

Nyilván az elkülönített összeg maximumához közelítő kifizetés extrém esetekben jöhet szóba, azonban nem ritka a többmilliós kártérítés egy kéz- vagy lábtörés esetében sem.

Mekkora összegre számíthatok a baleseti kártérítésből?

A jó ügyvéd erre csak annyit tud mondani: attól függ. A kárigény nagyon fontos, hogy részletekbe menő, mindenre kiterjedő, reális, de mégis ehhez képest bátor legyen. Fontos, hogy mennyi volt a sérült bejelentett jövedelme, és mennyi ideig nem tudott dolgozni, esetleg nem is tud a későbbiekben sem a szakmájában elhelyezkedni a közlekedési balesetből származó sérülés jellege miatt.

De további elemek is jelentősek! A bírói – és ezáltal a biztosítói – gyakorlat szerint is fizetnek olyan kárigényelemekre, amelyekre egy baleseti kártérítési jogban járatlan károsult nem is gondol.

Amennyiben kórházban kell feküdnie egy ideig, a biztosító fizeti az ún. figyelmességi csomagot, amit nyilván a lábadozás elősegítése érdekében a hozzátartozók, barátok biztosítanak.

Milyen okokból kifolyólag kérhetek kártérítést?

Újság, könyv igen, paraszolvencia nem

Minden a balesetben sérült, megsemmisült, eltűnt vagyontárgy, a kiesett bevételek miatt, a sérült helyett elvégzendő tevékenységek miatt kifizetett munkadíjak, a sérült ápolásával járó kifizetett, költségek miatt…stb.
Mivel ez a legfontosabb része a legmagasabb kártérítési összegek megszerzésének ezért ajánljuk – a kárigény kimunkálását „Profi” szakemberekre bízni.

Mennyi idő alatt lesz pénz az kártérítési ügyből?

Az ilyen ügyek jellemzően igen lassan haladnak, ennek két oka van. Az egyik, hogy a biztosító – érthető okokból – meg kívánja várni a teljes gyógyulást, vagy maradandóság esetén az állapot stagnálóvá fordulását, hogy a kár pontosan felmérhető legyen.

A biztosító rendszerint saját szakértőivel is megvizsgáltatja a károsult egészségi állapotát ugyanúgy, mint életkörülményeit, ha erre a kárigényben hivatkozás történt.

A másik ok, hogy mindkét fél egybehangzó érdeke a peren kívüli megegyezés. Ez nyilván egy folyamat, amely a kárigénnyel kezdődik, és a kifizetéssel ér véget. A biztosító közben bekéri úgy az orvosi iratokat, mint például a közlekedési balesetből származó jegyzőkönyveket, a vádiratot az okozó ellen, amivel a jogalapot már általában tisztázottnak tekinti.

A büntetőeljárás azonban önmagában sem rövid, ezzel meghosszabbítva a kárrendezést is.

Személyi sérülés kártérítés módja és mértéke

Vagyoni kártérítés

Vagyoni kártérítés esetén lehetséges egyösszegű vagy életjáradék, illetve ezeknek a kombinációja is. Egyösszegű kártérítést az elszenvedett károk esetén érdemes kérni, a jövőbeni felmerülő károkra érdemes járadékot érvényesíteni, amelyet szintén egy összegben is lehetséges megváltani.

Nem vagyoni kártérítés

Nem vagyoni kártérítés esetén bírói gyakorlat alapján nagyon sok szempontot vesznek figyelembe, azonban elmondható, hogy egy súlyos személyi sérüléses kár esetén nem ritka akár a több 10 milliós nagyságrendű kártérítés sem.

Mint az élet más területein, itt is igaz, hogy amit nem kérünk, azt önként csak nagyon ritkán adják. Éppen ezért ha a kártérítési eljárás során Önnek már a kezdetektől szakszerű segítsége van, aki olyan dolgokra, és kártérítési tételekre is gondol, amelyekkel Ön esetleg nem számol, számottevően magasabb kártérítési összegre is számíthat, nem beszélve arról, hogy egy tapasztalt segítő a kárrendezési folyamatot is lényegesen meggyorsíthatja, hiszen tudja, hogy mit kell kérni, és ahhoz milyen iratokat kell benyújtani.

By |2019-01-27T20:01:37+00:00April 29th, 2016|Tudnivalók|0 Comments

Leave A Comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree